Helaas, niet alles

Uw behandelaar; geen adviseur voor instanties

De ergotherapeut van Ergotherapie Veendam is uw behandelaar maar is geen adviseur voor bijvoorbeeld de gemeente of een dergelijke instantie. Het betekent dat er GEEN adviesrapport over het rijden op een scootmobiel/ elektrische rolstoel/fiets of advies daaromtrent wordt afgegeven. Ook geen training. Dit geldt op het moment dat er nog bepaald moet worden of een voorziening geschikt zou zijn voor u. Daar zijn dan aangewezen adviseurs voor.
Ook kunt u de ergotherapeut niet inschakelen voor een adviesrapport met betrekking tot bepaling van de hoogte van een zorgindicatie.

Wel kan Ergotherapie Veendam met u meedenken of inlichtingen/ richting geven welke wegen u het beste kunt bewandelen.

Niet aangesloten bij Parkinson- netwerk

De ergotherapeut van Ergotherapie Veendam is niet aangesloten bij het Parkinson-netwerk. Dat betekent dat de ergotherapeut niet ingeschakeld kan worden via een verwijzing, voor hulpvragen die puur Parkinson- gerelateerd zijn. De zorgverzekering ziet hier nauwlettend op toe.
U kunt dan terecht bij ergotherapeuten in de regio die wel aangesloten zijn bij het netwerk. Vraag erna bij uw zorgverzekeraar.