Cognitieve revalidatie

Het doel van ergotherapie is het mogelijk maken van het dagelijks handelen, datgene wat voor de cliënt belangrijk is.

Mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), worden in hun dagelijks handelen vaak belemmerd door cognitieve problemen. Cognitieve revalidatie is bij deze doelgroep van belang. Bij deze vorm van therapie staat het herwinnen van cognitieve vaardigheden centraal die ten gevolge van het hersenletsel beperkt, veranderd of verdwenen zijn. Voorbeelden van cognitieve vaardigheden zijn de snelheid van het denken, het geheugen, het concentratievermogen, het oplossen van problemen en het plannen.

Bij cognitieve revalidatie door een ergotherapeut is de behandeling gericht op:
– Informatie geven over de werking van de hersenen en het hersenletsel in relatie tot de dagelijkse activiteiten die anders   verlopen dan voor het hersenletsel.
– Oefenen van de cognitieve vaardigheden die bepalend zijn voor het functioneren om te zien of deze vaardigheden kunnen verbeteren.
– Aanleren van compensatiestrategieën voor de stoornissen die niet meer herstellen.
– Leren toepassen van compensatiestrategieën in de voor de cliënt belangrijke dagelijkse activiteiten.

Hulpvragen van cliënten met cognitieve problemen kunnen zijn:
Ik wil mijn huishouden weer beter kunnen organiseren.
Ik wil me zelfstandig kunnen wassen en kleden waarbij ik mijn linker lichaamshelft niet vergeet.
Ik wil graag weer koken zonder dat ik dingen vergeet of oversla.
Ik wil graag mijn tas inpakken voor mijn werk zonder dat ik spullen vergeet
Ik wil graag zelf koffiezetten zoals ik het gewend was
Ik wil graag dat mijn partner alleen de dingen van me overneemt die ik echt niet meer goed kan, hij doet nu alles.

Na een volledige intake, vinden er observaties plaats om in kaart te brengen hoe het handelen thuis verloopt, bijvoorbeeld tijdens het koken, tijdens het wassen en kleden of bij het uitvoeren van een hobby. Aan de hand van de intake en observatie kan vastgesteld worden waar de problemen liggen in het cognitieve functioneren. De ergotherapeut analyseert hoe bepaalde functies van invloed zijn op activiteiten- en participatie niveau. Daarna wordt een behandelplan opgesteld samen met de cliënt en zijn omgeving (partner/mantelzorger).
Tijdens de therapie wordt gebruik gemaakt van ergotherapeutische behandelmodellen. Er wordt rekening gehouden met de leerstijl van een cliënt. Afhankelijk van iemands functioneren en leerstijl wordt gekozen voor een specifieke behandelaanpak en manier van instructie geven.

Cognitieve revalidatie door Ergotherapie Veendam wordt aan huis gegeven door de gekwalificeerde cognitief revalidatie therapeut (CRT), Henriette Muskee-Apperlo. De meerwaarde van het aan huis behandelen is dat er gericht naar de hulpvraag van de cliënt gekeken kan worden in zijn eigen omgeving.

Voor deze ergotherapie behandeling is er een verwijzing nodig van de speciallist en/ of (huis)arts, die door hen ondertekend is. U kunt een verwijsformulier vinden onder het kopje “verwijzing ergotherapie”.