Privacywet 2018

Er is een nieuwe aangescherpte wet gekomen met betrekking tot privacy van persoonsgegevens. De AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking)

In het kort komt het erop neer: wat doe ik met de verkregen persoonsgegevens van u.  Onderaan de pagina is een link naar de officiële privacyverklaring. Maar eerst probeer ik u in duidelijke taal het uit te leggen zoals ik ermee werk.

De gegevens die ik van uw (huis)arts of verwijzer krijg, die op de ergotherapie verwijzing staan, zoals naam, adres, geboortedatum, BSN, zorgverzekeringsnummer, medische diagnose en hulpvraag voor ergotherapie, komt binnen per post op de praktijk of digitaal via een beveiligd netwerk Zorgdomein.
Ik verwerk die gegevens in de computer in een digitaal declaratieprogramma. Vervolgens neem ik telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak.
Als ik bij u ben dan kan ik vragen voor een documentnummer op uw paspoort, ID kaart of rijbewijs. Dan volgt uw ergotherapie consult.
De tijd die ik vervolgens nodig heb, mag ik bij uw zorgverzekeraar declareren. Hiervoor heb ik bovenstaande persoonsgegevens nodig. Via een beveiligde online verbinding VECOZO, declareer ik vervolgens rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
Als u en ik samen besluiten dat ergotherapie kan stoppen, wordt er door mij nog een eindrapportage geschreven naar de (huis)arts of verwijzer. Hierin staat beschreven wat u aan ergotherapie heeft gekregen, de resultaten en een advies/conclusie. Deze brief stuur ik met de post en soms breng ik het langs bij de huisartsenpraktijk of digitaal via een beveiligd netwerk Zorgdomein.

Als u op onderstaande link klikt dan ziet u de officiële teksten waaraan de praktijk Ergotherapie Veendam moet voldoen. Privacyverklaring 2018