Verwijzing ergotherapie

Voor een verwijzing eerstelijns ergotherapie kunt u terecht bij uw huisarts.  U kunt gebruik maken van onderstaand verwijsformulier (klik op de link). Die moet worden ondertekend door de huisarts/verwijzer;

VerwijsformulierET

Zodra de verwijzing (met handtekening van de verwijzer) bij mij op de praktijk Ergotherapie Veendam binnen is, zal er zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor het maken van een afspraak.

De huisarts (assistent) kan ook digitaal een verwijzing aanmaken via een beveiligd netwerk Zorgdomein.

Ergotherapie zit in het basispakket van alle verzekeringen. U heeft recht op 10 uur ergotherapie behandeling per kalenderjaar. Voor iedere verzekerde geldt dat er eerst aanspraak wordt gemaakt van het verplicht eigen risico. Ergotherapie Veendam heeft contracten afgesloten met Menzis, VGZ, CZ/OHRA, Multizorg VRZ, Achmea en DSW ( en hun dochterondernemingen)

Kinderen zijn tot hun 18e levensjaar gratis meeverzekerd; zij hebben ook geen eigen verplicht risico voor de verzekering.

Muskee-Apperlo Ergotherapie Veendam      Kvk-nummer: 60433620