Helaas, NIET alles

Geen fiets/scootmobiel en/of electrische rolstoel training

De ergotherapeut van Ergotherapie Veendam is uw behandelaar maar is geen adviseur voor bijvoorbeeld de gemeente of een dergelijke instantie. Het betekent dat er GEEN adviesrapport over het rijden op een scootmobiel/ elektrische rolstoel/fiets of advies daaromtrent wordt afgegeven. Ook geen training. Dit geldt op het moment dat er nog bepaald moet worden of een voorziening geschikt zou zijn voor u. Daar zijn dan aangewezen adviseurs voor.

Geen adviesrapport mbt zorgindicaties
Ergotherapie Veendam kunt u niet inschakelen om een adviesrapport te schrijven met betrekking tot bepaling van de hoogte van een zorgindicatie.

Uw behandelaar; dus geen adviseur voor instanties

 

Niet aangesloten bij Parkinson- netwerk

De ergotherapeut van Ergotherapie Veendam is niet aangesloten bij het Parkinson-netwerk. Dat betekent dat de ergotherapeut niet ingeschakeld kan worden via een verwijzing, voor hulpvragen die puur Parkinson- gerelateerd zijn. De zorgverzekering ziet hier nauwlettend op toe.
U kunt dan terecht bij ergotherapeuten in de regio die wel aangesloten zijn bij het netwerk. Vraag erna bij uw zorgverzekeraar.

Geen vervaardiging van handspalken of braces

Er worden geen handspalken gemaakt door Ergotherapie Veendam. Sommige andere ergotherapiepraktijken in de regio doen dit nog wel, maar meestal wordt dit gedaan op een afdeling in het ziekenhuis of door een instrumentenmaker.